Projektowanie

 

PROJEKTUJEMY:

 • CZĘŚCI MASZYN I URZĄDZEŃ
 • KOMPLETNE URZĄDZENIA
 • MASZYNY SPECJALNE
 • OPRZYRZĄDOWANIA MASZYN I STANOWISK PRACY
 • PRODUKTY I ELEMENTY SKŁADOWE
 • NIETYPOWE KONSTRUKCJE

 

Projektowanie przy zastosowaniu sprzętu, oprogramowania komputerowego, wiedzy, doświadczenia, a także przy współpracy z odpowiednimi do tego działania instytucjami obejmuje:

 • uzgodnienie ogólnej koncepcji produktu,
 • wykonanie cyfrowego modelu (3D) projektowanego wyrobu oraz poszczególnych jego elementów,
 • przeprowadzenie wszelkich obliczeń wytrzymałościowych, analiz poprawności funkcjonowania, doboru materiałów, ergonomii oraz ocena strony wizualnej,
 • w razie potrzeby wykonanie prototypu,
 • wykonanie dokumentacji technicznej, w tym poszczególnych rysunków wykonawczych i złożeniowych, instrukcji użytkowania, montażu i oceny ryzyka,
 • wykonanie ostatecznej prezentacji multimedialnej produktu do celów marketingowych
 • montaż

 


MODELOWANIE 3D

Polega na wykonaniu cyfrowego modelu 3D projektowanego wyrobu lub poszczególnych jego elementów na podstawie dokumentacji płaskiej, modelu rzeczywistego bądź w oparciu o zaproponowaną koncepcję.


OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE

Wykonujemy obliczenia wytrzymałościowe niezbędne przy konstruowaniu bezpiecznych i wytrzymałych rozwiązań, a także optymalizacje konstrukcji już istniejących, w celu redukcji masy, a co za tym idzie minimalizacji kosztów wytworzenia jak i eksploatacji.
Obliczenia te przeprowadzamy za pomocą metody MES – Metoda Elementów Skończonych zarówno dla obciążeń statycznych jak i dynamicznych.
Wykonujemy także obliczenia częstości drgań własnych konstrukcji.


ANALIZY TECHNICZNE

Przeprowadzamy analizy poprawności funkcjonowania, doboru materiałów, ergonomii oraz ocenę strony wizualnej projektowanych produktów.


DOKUMENTACJE TECHNICZNE

Oferujemy wykonanie dokumentacji technicznej, tj. poszczególnych rysunków wykonawczych i złożeniowych, instrukcji użytkowania, montażu i oceny ryzyka.


PROTOTYPY

Dzięki posiadanej bazie maszynowej, wiedzy i doświadczeniu wykonujemy elementy, podzespoły, zespoły lub całe maszyny w postaci prototypów stworzonych na podstawie wykonanego wcześniej projektu. Jesteśmy w stanie przygotować konkretny produkt do produkcji seryjnej.


 Każdy etap projektowania i budowy prototypu objęty jest pisemną klauzulą poufności.